Mikä on yritystalouden terveyskolmio?

Yritystalouden terveyskolmion kaikkien kulmien; kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tulee olla tasapainossa, jotta yritys voi menestyä.                          

Kannattavuus

Yritystoiminnan perusedellytys on kannattavuus. Yritys menestyy ja kasvaa vain silloin kun sen toiminta on kannattavaa. Eli rahaa tuotteiden ja palveluiden myynnistä täytyy tulla yritykseen enemmän kuin sitä kuluina lähtee.

Tuloslaskelman luvut kertovat toiminnan tuloksellisuuden. Liikevoitto on yksinkertainen, mutta hyvä kannattavuuden mittari. Jotta toiminnan kannattavuudesta saa mahdollisimman todenmukaisen kuvan, myynnit, ostot sekä muut kulut on kirjattava niille kuukausille, joille ne tosiasiassa kuuluvat.

Vakavaraisuus

Vakavaraisuudessa on kyse yrityksen mahdollisuuksista selviytyä taloudellisista velvoitteistaan pitkällä aikavälillä. Vakavaraisuuteen kuuluu yrityksen tappiosietokyky ja mahdollisuus lisävelanottoon.

Yritys rahoittaa toimintaansa omalla pääomalla kuten osakkeenomistajien sijoituksilla sekä tulorahoituksella. Ihanteellisessa tilanteessa yrityksellä on riittävästi omaa pääomaa puskurina, vaikka toiminta olisikin lyhyen aikaa kannattamatonta. Usein oma pääoma ei vielä riitä koko toiminnan rahoittamiseen. Siksi yritykselle otetaan vierasta pääomaa eli velkaa.

Yrityksen vakavaraisuuden tilasta kertoo taseessa oman pääoman suhde vieraaseen pääomaan verrattuna. Liiallinen velkaantuminen rasittaa yritystä ja heikentää sen vakavaraisuutta.

Maksuvalmius

Maksuvalmius tarkoittaa yrityksen rahojen riittämistä maksuvelvoitteiden maksamiseen joka hetki. Jos yritys ei ole maksuvalmis mutta saa lisärahoitusta, sille voi tulla maksuviiveitä tai maksuhäiriöitä. Jos yritys ei pysty hankkimaan lisärahoitusta selviytyäkseen rästeistä, siitä tulee maksukyvytön. Maksuvalmiuden selvittäminen on tärkeä suunniteltaessa esimerkiksi investointeja tai hankittaessa lisää lainaa.

Pahoilta tilanteilta voi välttyä ennakoimalla ajoissa rahojen riittävyyttä. Hyvään kassanhallintaan kuuluu kassavirtalaskelmien säännöllinen laatiminen.

Taloushoitola neuvoo ja auttaa

Talouden terveyskolmion tunnuslukujen sekä kassavirtalaskelman seuraaminen tulisi olla rutiininomaista ja jatkuvaa toimintaa. Tunnuslukuja on helppo hyödyntää yrityksen taloudellisen kehityksen seurannassa. Myös kirjanpidon perusraporteista eli tuloslaskelmasta ja taseesta on otettavissa enemmän irti.

Taloushoitolasta saat analyysiä ja ohjausta yrityksen talouden järkevään suunnitteluun sekä tunnuslukujen laskemiseen ja tulkitsemiseen.

Mitä hyötyä on sähköisestä taloushallinnosta?

Vaikeassa tilanteessa talouden reaaliaikainen seuraaminen korostuu. Nyt jos koskaan pilvipalveluna toimiva taloushallinnon ohjelmisto on kullanarvoinen yritykselle, koska kassavirran seuraaminen ja ennustaminen sekä jatkuva reaaliaikainen näkymä taloustilanteeseen ovat pärjäämisen edellytys.

Pilvipalveluna toimivan sähköisen taloushallinnon ohjelmiston avulla myyntilaskut, ostolaskut, kirjanpito sekä palkanlaskenta voidaan hoitaa internetin välityksellä reaaliaikaisesti, vaivattomasti ja aikaa säästäen.

Sähköinen taloushallinto auttaa tehostamaan yrityksen toimintaa monella eri tasolla. Joustava yhteiskäyttö tilitoimiston kanssa on yksi niistä. Sähköisen taloushallinnon avulla voidaan jättää pois monia päällekkäisiä työvaiheita, jolloin aikaa jää enemmän yrityksen ydinosaamiseen eikä resursseja haaskata aika vieviin rutiinihommiin. Myös tietojen etsiminen onnistuu paljon nopeammin, kun materiaalit ovat sähköisessä muodossa.

Sähköisessä taloushallinnossa näkee helposti, kuinka paljon rahaa on mennyt, paljonko sitä on tulossa ja keneltä ilman että tarvitsisi kirjautua erikseen verkkopankkiin nähdäkseen tilitapahtumat.

Kaikki on reaaliaikaista ja päivitettävää. Raportteja ei enää tarvitse odotella, vaan ne voi hakea nopeasti suoraan ohjelmistosta – voi ennustaa tulevaisuutta menneeseen katsomisen sijasta.

Käteis- ja pankkikorttikuitit voi tallentaa muutamalla näpäytyksellä älypuhelinsovelluksen avulla – ei enää kadonneita kuitteja.

Sähköiset taloushallinto-ohjelmistot toimivat pilvipalveluna, joten päivitykset hoituvat automaattisesti. Ohjelmistoasennuksia tai lisenssi- ja palvelininvestointeja ei tarvita.

Kirjaukset siirtyvät sähköisesti vaiheesta toiseen ja manuaalinen työskentely vähenee, mikä puolestaan pienentää virheiden syntymisen riskiä.

Ostolaskujen käsittely

Ostolaskujen käsittely on yksi taloushallinnon hankalimmista ja työläimmistä prosesseista, joka syö yllättävän määrän resursseja.

Ostolaskujen käsittelyyn kuuluu perinteisesti monta vaihetta: lasku avataan, näpytellään verkkopankissa maksuun, mapitetaan ja siirretään lopulta tilitoimistoon käsiteltäväksi.

Perinteinen ostolaskuprosessi tuo mukanaan lukuisia ongelmia, joista yksi on hitaus. Laskut näkyvät kirjanpidossa viiveellä, jolloin yrityksen todellista taloustilannetta on vaikea hahmottaa. Lasku voi myös hävitä matkalla ja jäädä vahingossa maksamatta.

Sähköisessä taloushallinnossa verkkolaskut saapuvat ohjelmistoon ja ne voi parilla klikkauksella hyväksyä ja siirtää maksuun missä ja milloin vain.

Jos laskuttaja ei pysty lähettämään verkkolaskuja, ostolaskut ohjataan erilliseen postilokero-osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, josta tulostuspalvelu skannaa ne ja siirtää ohjelmistoon.

Myyntilaskujen sähköinen lähettäminen

Perinteisessä toimintamallissa myyntilaskut laaditaan laskupohjaa tai laskutusohjelmaa käyttäen. Tämän jälkeen lasku tulostetaan ja lähetetään asiakkaalle joko postitse tai sähköpostitse. Jos lasku lähetetään paperilaskuna, se on laitettava kirjekuoreen ja vietävä postiin. Lisäksi myyntilaskuista tulostetaan vielä kopio tilitoimistoon toimitettavaksi.

Sähköisessä taloushallinnossa laskun voi luoda ja lähettää valitsemallaan tavalla; verkkolaskuna, sähköpostitse tai postitse. Ohjelmisto hoitaa verkkolaskujen lähetyksen operaattorin kautta ja paperilaskujen tulostus- ja postituspalvelun kautta.

Kannattaa myös muistaa 1.4.2020 voimaan astunut verkkolaskulaki. Se tarkoittaa, että yrityksellä tulee olla valmius lähettää laskut verkkolaskuina jos asiakkaina on yrityksiä, kuntia tai Suomen valtio. Laskun vastaanottajalla on oikeus jättää maksamatta laskut, jotka tulevat paperisena tai PDF-muodossa, jos he ovat ilmoittaneet vastaanottavansa vain verkkolaskuja.

Miten hoitaa paperikuitit kirjanpitoon?

Kuittien ja tositteiden säilyttämiseen sekä jatkokäsittelyyn liittyvät toistuvat haasteet ovat yrittäjälle tuttua arkea. Käteis- ja pankkikorttikuitteja kerätään mappiin tai kirjekuoreen ja toimitetaan tilitoimistolle kerran kuukaudessa. Joskus kuitteja on säilytetty pitempäänkin lompakossa, jossa ne ovat rypistyneet ja haalistuneet.

Käyttämällä älypuhelinta ja kuittiskannaussovellusta voi kuitit kuvata ja lähettää sähköisen taloushallinnon ohjelmistoon heti ostoksen tehtyä. Näin kuitit ovat heti tallessa tilitoimiston käsiteltäväksi eivätkä ne pääse katoamaan.

Kirjanpidon ajantasaisuus

Paperisessa kirjanpitomenetelmässä paperiset tositteet ja tiliotteet täytyy toimittaa tilitoimistolle täydellisenä, järjestyksessä ja ajallaan. Pelkästään tähän valmisteluprosessiin voi kulua huomattava määrä aikaa. Tilitoimistossa materiaali tiliöidään ja kirjataan tilitoimiston käyttämään järjestelmään. Mikäli tietoja puuttuu, esimerkiksi jotakin kuittia ei löydy, tilitoimisto pyytää näitä vielä jälkikäteen. Lopuksi tilitoimisto tulostaa ja toimittaa yrittäjälle kausi-ilmoitukset, tuloslaskelmat ja taseet. Näin yrittäjän saamat raportit ovat ainakin kuukauden vanhaa tietoa.

Sähköisessä taloushallinnossa kirjanpito muodostuu kaikista tositteista automaattisesti. Näin yrityksesi taloustilanne on koko ajan tasalla. Näet helposti kuinka paljon rahaa on mennyt, paljonko sitä on tulossa ja keneltä. Kirjanpito on reaaliaikaista. Raportteja ei tarvitse odotella, vaan ne voi hakea nopeasti suoraan ohjelmistosta.

Mihin kirjanpitäjää tarvitaan?

Kun sähköisessä taloushallinnossa kirjanpito muodostuu kaikista tositteista automaattisesti niin mihin sitä kirjanpitäjää enää tarvitaan?

Kirjanpitäjä luo prosessien automatisoinnin ohjelmistoon oletusasetusten avulla. Automatisointi vaatii laajaa tietämystä kirjanpitolaista, arvonlisäverolaista sekä elinkeinoverolaista. Lisäksi aina on kertaluonteisia tapahtumia, joita ei pysty ennakoimaan. Esimerkiksi silloin kun asiakas maksaa laskunsa ilman viitettä.

Ja tietenkin tilinpäätös ja veroilmoitus on myös laadittava vuosittain.

Kun manuaalinen tositteiden tallennustyö jää tilitoimistolta pois, se vapauttaa kirjanpitäjän tietotaidon ja liiketoimintaosaamisen yrittäjän käyttöön. Tällöin kirjanpitäjä voi olla kokonaisvaltainen kumppani tuloksellisessa liiketoiminnassa; tulkita yrityksen tilannetta talousdatan perusteella, kertoa mitä lukuja kannattaa seurata ja miten raportteja ja poikkeamia tulkitaan.

Onko sähköisen taloushallinto –ohjelman käyttäminen vaikeaa?

Jos yrittäjä pystyy hoitamaan talousasioita verkkopankissa, pystyy varmasti hoitamaan yrityksensä talousasioita siihen tarkoitetussa ohjelmistossakin. Käyttäminen ei edellytä it-alan erityisosaamista eikä kirjanpidon täydellistä hallintaa.

Olen Procountor sähköinen taloushallinto –ohjelmiston sertifioitu osaaja. Ohjelmistoa olen käyttänyt vuodesta 2013 lähtien. Tiedän, että joitakin yrittäjiä jännittää siirtyminen sähköiseen ohjelmistoon ja siksi tarjoan Procountorin käyttöönottoa avaimet käteen –periaatteella. Käyttöönottopakettiin sisältyy koulutus ja opastus ohjelman käyttämiseen.

Useimmiten alkuponnistus on pelättyä pienempi ja siirtyminen sähköiseen taloushallintoon onnistuu ammattitaitoisella tuella nopeasti ja kivuttomasti.

Kokemukseni mukaan yrittäjät harmittelevat sähköiseen taloushallintoon siirtymisessä eniten sitä, ettei sitä tehty aiemmin.

Pidä yrityksesi ennakkovero oikealla tasolla

Vuosi alkaa kääntyä lopuilleen, joten viimeistään nyt kannattaa tarkastaa vuoden aikana maksettujen ennakkoverojen riittävyys.

Yritykset maksavat tilikauden aikana tuloveroa etukäteen ennakkoverojen muodossa. Verohallinnon tavoitteena on periä jo tilikauden aikana samat verot kuin mitkä tulevat maksuun lopullisessa verotuksessa.

Verohallinto määrittää ennakkoverot yrityksen aiempien vuosien tuloshistorian perusteella. Jos yrityksen toiminta on vasta alkamassa, ennakkoverot määrätään yrittäjän oman arvion perusteella.

Yrittäjän kannattaa vuoden aikana seurata yrityksen tuloksen kehittymistä ja ennakkoverojen riittävyyttä. Ihannetapauksessa ennakkovero täsmää lopullisen veron määrän eikä yrityksesi joudu maksamaan jäännösveroa eikä odottamaan veronpalautuksia.

Ennakkoveroa voi muuttaa

Ennakkoverojen oikea taso on tärkeää laskea, jotta yrittäjä osaa varautua tuleviin maksuihin. Jos ennakkoverot on määritelty liian pieneksi tulokseen nähden, puuttuva osuus maksetaan joko lisäennakkona  tai sitten lopullisen verotuksen valmistuttua jäännösverona.

Liikaa maksetun ennakkoveron yrityksesi saa tietysti takaisin veronpalautuksena, mutta siihen kuluu aikaa. Todennäköisesti rahoille olisi parempaa käyttöä yrityksessäsi liiketoiminnan kehittämisessä.

Ennakkoveron laskeminen

Laadittu kirjanpito on yrityksen verotuksen pohjana. Kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tulos ei kuitenkaan yleensä sellaisenaan ole yrityksen verotettava tulos, koska kaikkia kirjanpitoon merkittyjä menoja ei saa vähentää verotuksessa. Edustuskuluista saa verotuksessa vähentää vain 50%. Veronkorotuksia ja myöhästymismaksuja sekä sakkoja ja muita rangaistusmaksuja ei saa vähentää ollenkaan.

Osakeyhtiön ennakkoveron arvioiminen on yksinkertaista; osakeyhtiö maksaa tuloksestaan tuloveroa 20%.

Toiminimen ennakkoveron arvioiminen on työläämpää.

Toiminimen tulos verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona ja jaetaan pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin. Verotettavasta tuloksesta lasketaan ensin pääomatulo-osuus, joka on oletuksena 20% edellisen vuoden nettovarallisuudesta. Pääomatulosta maksetaan veroa 30% (30.000 euroa ylittävältä osalta 34%). Jäljelle jäävä osuus verotettavasta tuloksesta on ansiotulona verotettavaa. Ansiotulo on progressiivisesti verotettavaa eli mitä suurempi osuus on, sitä enemmän siitä menee veroa.

OTA YRITYKSESI KASSA HALLINTAAN PAREMMALLA SUUNNITTELULLA

Usein yrittäjät eivät paljoa mieti yrityksen kassanhallintaa ja vasta rahojen loppuminen havahduttaa heidät. Kassakriisi voi ajaa yrityksen jopa konkurssiin.

Moni kassakriisi olisi kuitenkin vältettävissä paremmalla suunnittelulla; laskuttamalla heti kun se on mahdollista, reagoimalla nopeasti maksamattomiin laskuihin ja opettelemalla ennustamaan kassan riittävyyttä kassavirtalaskelmalla.

Yrityksen toiminta on kannattavalla pohjalla, kun pitkällä aikavälillä kassaan jää enemmän rahaa kuin sieltä virtaa ulos. Yrityksen rahojen tulisi riittää vähintään kahden kuukauden kuluihin, vaikka tuloja ei olisi ollenkaan.

 

LASKUTA HETI KUN SE ON MAHDOLLISTA

Tehdyt työt ja toimitetut tuotteet kannattaa laskuttaa mahdollisimman nopeasti. Yritä neuvotella asiakkaiden kanssa mahdollisimman lyhyt maksuehto ja suurempien töiden suhteen kannattaa ottaa käyttöön etukäteislaskutus, vaikka osittain.

Kuinka kauan todellisuudessa kestää ennen kuin laskutuksesta rahat ovat tililläsi?

 

REAGOI NOPEASTI MAKSAMATTOMIIN LASKUIHIN

Monet arkailevat laskujensa perintää, aivan turhaan. Yleensä nopein tapa saada rahat tilille on soittaa asiakkaalle ja ystävällisesti tiedustella syytä maksun viivästymiseen. Tärkeintä on toimia nopeasti, sillä kokemus on osoittanut, että mitä vanhempi saatava on, sitä vaikeampi siitä on saada maksua.

 

OPETTELE ENNUSTAMAAN KASSASI RIITTÄVYYTTÄ KASSAVIRTALASKELMALLA

Tilinpäätöksen ja jopa viimeisimmän kuukauden tuloslaskelman tutkiminen on peräpeiliin katsomista. Kirjanpidosta ei löydy sitä kassaan vaikuttavaa tietoa, joka on ehkä vain sinulla; tilaukset ja sopimukset, jotka eivät vielä ole realisoituneet.

Opettele ennustamaan tuloksen kehittymistä ja rahan riittävyyttä kassavirtalaskelmalla.

Jos kassavirtalaskelman laatiminen alussa tuntuu vaikealta, pyydä apua kirjanpitäjältä. Mutta lupaan, että sinulle on paljon hyötyä siitä, että opettelet itse laskelman päivittämisen. Kyseessähän on SINUN yrityksesi, joten sinun on tiedettävä yrityksesi tuloista ja menoista jotta voit tehdä päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä.

Tee excel-laskelma kuukausitasolla tuloista ja menoista. Mallin löydät vaikka Yritystulkista www.yritystulkki.fi/fi/alue/novago/toimiva-yrittaja/tiedostot/ nimellä kassabudjetti.

Päätä tietty aika, jolloin tarkistat laskelmaa uusien tai muuttuneiden tietojen perusteella. Tällä tavoin sinulle muodostuu rutiini ja luvut tulevat tutuiksi. Pian pystyt hahmottamaan kassasi tilanteen ja johtamaan sitä aktiivisesti suunnittelemalla ja ennakoimalla. Voit neuvotella esim. lainan lyhennykset eri ajankohtaan, suunnitella myyntikampanjoita heikoille kuukausille jne.

Ennakkoverotus muuttuu

Lakimuutos muuttaa yritysten ennakkoverotusta 1.11.2017 alkaen.

Jos ennakkoverot eivät ole riittäneet tilikauden lopulliseen tuloveroon, tähän asti Oy:t ovat voineet maksaa oma-aloitteisesti korotonta ennakon täydennysmaksua neljä kuukautta tilikauden päättymisestä. Mikäli Oy:n tilikausi on päättynyt 31.12., koroton ennakon täydennysmaksu on siis pitänyt maksaa viimeistään 30.4.

Lakimuutoksen jälkeen ennakkoveroja on aikaa täydentää ilman korkoja vain kuukausi. Täydennyksestä käytetään nimitystä lisäennakko. Mikäli Oy:n tilikausi päättyy 31.12., koroton lisäennakko pitää maksaa viimeistään 31.1.

Tilinpäätös harvemmin valmistuu kuukaudessa, joten on entistä järkevämpää huolehtia jo tilikauden aikana siitä, että yritys maksaa ennakkoveroja riittävästi.

Henkilöyhtiöillä (Tmi, Ky) lakimuutos astuu voimaan vuoden kuluttua eli 1.11.2018.

Tilinpäätös nopeammin ja helpommin

Tilitoimistoissa on alkamassa vuoden kiireisin aika. Suurimmalla osalla asiakasyrityksistä tilikausi on kalenterivuosi, joten on aika laatia tilinpäätöksiä.

Kerron tässä sinulle kuinka voit jouduttaa tilinpäätöksesi valmistumista huolehtimalla hyvissä ajoin tarpeelliset tositteet ja asiakirjat kirjanpitäjällesi.

Toimita kaikki laskut

Mikäli yrityksesi kirjanpito hoidetaan vielä perinteisesti paperitositteilla, toimita kirjanpitäjällesi kaikki päättyneelle tilikaudelle kuuluvat myynti- ja ostolaskut. Tuotteet tai palvelut, jotka ovat siirtyneet myyjältä ostajalle päättyneen tilikauden aikana, täytyy kirjata tilinpäätökseen vaikka lasku olisi päivätty tai maksettu uudella tilikaudella.

Mikäli sinulla on yhteiskäytössä kirjanpitäjän kanssa sähköinen taloushallinto-ohjelmisto, sinun ei tarvitse tästä huolehtia. Kirjanpitäjäsi kyllä hoitaa laskujen kirjanpitopäiväykset oikealle tilikaudelle.

Tarkista myyntisaatavat

Viimeistään tässä vaiheessa on tärkeää tarkastaa myyntisaatavien tilanne. Jos saatava on niin epävarma, että siitä ei todennäköisesti saada suoritusta, tulee se vähentää kuluna eli luottotappiona. Toki suosittelen huolehtimaan myyntisaatavista säännöllisesti tilikauden aikana eikä vain tilinpäätöksen aikaan. Maksun saaminen on yleensä hankalampaa jos saatava on jo kovin vanha.

Varaston inventaari

Tilikauden viimeisenä päivänä tehdään myytäväksi tarkoitetun tavaravaraston ja /tai keskeneräisten töiden inventaari. Varaston arvo lasketaan arvonlisäverottomin hankintahinnoin ja inventaarilista tulee varmentaa allekirjoituksella. Varaston arvon perusteella voidaan laskea varaston muutos verrattuna edellisen kerran kirjanpitoon kirjattuun varaston arvoon. Lasketulla varaston muutoksella korjataan tuloslaskelman ostomenoja, jotta tilikaudelle kohdistuisivat vain tilikauden myyntejä vastaavat ostot.

Saldovahvistukset ja vastuuerittelyt

Pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta tulee hankkia tilikauden viimeiselle päivälle merkityt saldovahvistukset lainoista ja leasingsopimuksista. Samoin täytyy pyytää myös vakuus- ja vastuusitoumuserittelyt, koska tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitettävä velat, joista yritys on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan.

Veropäätökset

Jos et ole jo aikaisemmin toimittanut kirjanpitäjälle päättyvän tilikauden ennakkoveropäätöstä ja edellisen tilikauden verotuspäätöstä, nyt viimeistään niitä tarvitaan verolaskelman laatimista varten. Suosittelen tosin verotuspäätöksen toimittamista tuoreena kirjanpitäjälle, jotta hän voi tarkistaa, että päätös täsmää tilinpäätökseen. Joskus nimittäin verohallinnossakin tehdään virheitä.

Kaikki muut sopimukset yms.

Vielä kun tarkistat, että olet varmasti jo toimittanut kirjanpitäjälle yllä mainittujen lisäksi kaikki kirjanpitoon vaikuttavat sopimukset ja muut asiakirjat, tilinpäätöksesi valmistuu nopeammin ilman keskeytyksiä.

Yrittäjävähennys

Askel kohti yritysten tasa-arvoista verokohtelua

Osakeyhtiöiden verotusta kevennettiin vuonna 2014 kun osakeyhtiöiden tuloverokanta laskettiin 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Muut yritysmuodot jäivät tuolloin verotuksellisesti huonompaan asemaan.

1.1.2017 astui voimaan hallitusohjelman mukainen yrittäjävähennys, joka korjaa tuota yritysten eriarvoista verotusta.

Yrittäjävähennys tarkoittaa sitä, että henkilöyhtiöt kuten toiminimet, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, voivat vähentää elinkeinotoiminnan verotettavasta tuloksesta viisi prosenttia. Verohallinto on huomioinut vähennyksen jo tämän vuoden ennakkoveroissa.

Yrittäjävähennys koskee myös elinkeinotoiminnan tappiota, joten tulevina vuosina tappiota voi vähentää verotuksessa vain 95 prosenttia.

Suomen Yrittäjien laskelmien mukaan yrittäjävähennys merkitsee yrittäjälle noin kahden prosentin verokevennystä. Summana vähennys ei mikro- ja pienyrittäjälle ole suuri, mutta kuitenkin oikea askel kohti yritysten tasa-arvoista verokohtelua.

Uudet tuulet puhaltavat

Tilitoimisto Päivi Tervonen on 1.1.2017 alkaen Tilitoimisto Taloushoitola.

Nimenmuutoksen myötä asiakkaideni valittavissa on uudenlaisia ja laaja-alaisia palvelupaketteja ja viestintä tehostuu. Halutessasi voit jättää entistä enemmän yrityksesi taloushallintoa ja verotusta koskevia asioita tilitoimiston hoidettavaksi ja keskittyä omaan liiketoimintaasi.

Hyvä palvelu on minulle sydämen asia. Ja haluan jatkossa palvella asiakkaitani entistä paremmin. Nyt minulla on siihen myös aikaisempaa vahvempaa osaamista ja tietotaitoa uusien koulutusten myötä.

Taloushallintoliitto auktorisoi tilitoimisto Päivi Tervosen toukokuussa.  Auktorisointi tarkoittaa, että tilitoimiston osaaminen, järjestelmät ja toimintamallit on tarkastettu.

Tammikuussa sain päätökseen puolitoista vuotta kestäneet opintoni ja suoritin yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon. Sitä ennen olin suorittanut taloushallintoalan asiantuntijatutkinnon, KLT-tutkinnon.  Procountorin sertifioitu osaaja -diplomin sain syksyllä 2016, joten olen myös sähköisen taloushallinnon ammattilainen.

Tilitoimistoni siirtyi sähköiseen taloushallintoon jo vuonna 2013 ja olen siitä lähtien hehkuttanut paperittoman taloushallinnon etuja. Toivoisinkin, että voisin innostaa kaikkia pienyrityksiä ottamaan rohkeasti askeleen eteenpäin tässä asiassa!

Kiinnostus omaan alaani ja uteliaisuus on aina ajanut minua eteenpäin hankkimaan uutta tietoa. Pidän osaamistani jatkuvasti ajan tasalla osallistumalla ajankohtaisiin koulutuksiin.

 

Tervetuloa tutustumaan uusittuihin palveluihini ja nettisivuihini!