Mikä on yritystalouden terveyskolmio?

Yritystalouden terveyskolmion kaikkien kulmien; kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tulee olla tasapainossa, jotta yritys voi menestyä.                          

Kannattavuus

Yritystoiminnan perusedellytys on kannattavuus. Yritys menestyy ja kasvaa vain silloin kun sen toiminta on kannattavaa. Eli rahaa tuotteiden ja palveluiden myynnistä täytyy tulla yritykseen enemmän kuin sitä kuluina lähtee.

Tuloslaskelman luvut kertovat toiminnan tuloksellisuuden. Liikevoitto on yksinkertainen, mutta hyvä kannattavuuden mittari. Jotta toiminnan kannattavuudesta saa mahdollisimman todenmukaisen kuvan, myynnit, ostot sekä muut kulut on kirjattava niille kuukausille, joille ne tosiasiassa kuuluvat.

Vakavaraisuus

Vakavaraisuudessa on kyse yrityksen mahdollisuuksista selviytyä taloudellisista velvoitteistaan pitkällä aikavälillä. Vakavaraisuuteen kuuluu yrityksen tappiosietokyky ja mahdollisuus lisävelanottoon.

Yritys rahoittaa toimintaansa omalla pääomalla kuten osakkeenomistajien sijoituksilla sekä tulorahoituksella. Ihanteellisessa tilanteessa yrityksellä on riittävästi omaa pääomaa puskurina, vaikka toiminta olisikin lyhyen aikaa kannattamatonta. Usein oma pääoma ei vielä riitä koko toiminnan rahoittamiseen. Siksi yritykselle otetaan vierasta pääomaa eli velkaa.

Yrityksen vakavaraisuuden tilasta kertoo taseessa oman pääoman suhde vieraaseen pääomaan verrattuna. Liiallinen velkaantuminen rasittaa yritystä ja heikentää sen vakavaraisuutta.

Maksuvalmius

Maksuvalmius tarkoittaa yrityksen rahojen riittämistä maksuvelvoitteiden maksamiseen joka hetki. Jos yritys ei ole maksuvalmis mutta saa lisärahoitusta, sille voi tulla maksuviiveitä tai maksuhäiriöitä. Jos yritys ei pysty hankkimaan lisärahoitusta selviytyäkseen rästeistä, siitä tulee maksukyvytön. Maksuvalmiuden selvittäminen on tärkeä suunniteltaessa esimerkiksi investointeja tai hankittaessa lisää lainaa.

Pahoilta tilanteilta voi välttyä ennakoimalla ajoissa rahojen riittävyyttä. Hyvään kassanhallintaan kuuluu kassavirtalaskelmien säännöllinen laatiminen.

Taloushoitola neuvoo ja auttaa

Talouden terveyskolmion tunnuslukujen sekä kassavirtalaskelman seuraaminen tulisi olla rutiininomaista ja jatkuvaa toimintaa. Tunnuslukuja on helppo hyödyntää yrityksen taloudellisen kehityksen seurannassa. Myös kirjanpidon perusraporteista eli tuloslaskelmasta ja taseesta on otettavissa enemmän irti.

Taloushoitolasta saat analyysiä ja ohjausta yrityksen talouden järkevään suunnitteluun sekä tunnuslukujen laskemiseen ja tulkitsemiseen.

Comments are closed.