Pidä yrityksesi ennakkovero oikealla tasolla

Vuosi alkaa kääntyä lopuilleen, joten viimeistään nyt kannattaa tarkastaa vuoden aikana maksettujen ennakkoverojen riittävyys.

Yritykset maksavat tilikauden aikana tuloveroa etukäteen ennakkoverojen muodossa. Verohallinnon tavoitteena on periä jo tilikauden aikana samat verot kuin mitkä tulevat maksuun lopullisessa verotuksessa.

Verohallinto määrittää ennakkoverot yrityksen aiempien vuosien tuloshistorian perusteella. Jos yrityksen toiminta on vasta alkamassa, ennakkoverot määrätään yrittäjän oman arvion perusteella.

Yrittäjän kannattaa vuoden aikana seurata yrityksen tuloksen kehittymistä ja ennakkoverojen riittävyyttä. Ihannetapauksessa ennakkovero täsmää lopullisen veron määrän eikä yrityksesi joudu maksamaan jäännösveroa eikä odottamaan veronpalautuksia.

Ennakkoveroa voi muuttaa

Ennakkoverojen oikea taso on tärkeää laskea, jotta yrittäjä osaa varautua tuleviin maksuihin. Jos ennakkoverot on määritelty liian pieneksi tulokseen nähden, puuttuva osuus maksetaan joko lisäennakkona  tai sitten lopullisen verotuksen valmistuttua jäännösverona.

Liikaa maksetun ennakkoveron yrityksesi saa tietysti takaisin veronpalautuksena, mutta siihen kuluu aikaa. Todennäköisesti rahoille olisi parempaa käyttöä yrityksessäsi liiketoiminnan kehittämisessä.

Ennakkoveron laskeminen

Laadittu kirjanpito on yrityksen verotuksen pohjana. Kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tulos ei kuitenkaan yleensä sellaisenaan ole yrityksen verotettava tulos, koska kaikkia kirjanpitoon merkittyjä menoja ei saa vähentää verotuksessa. Edustuskuluista saa verotuksessa vähentää vain 50%. Veronkorotuksia ja myöhästymismaksuja sekä sakkoja ja muita rangaistusmaksuja ei saa vähentää ollenkaan.

Osakeyhtiön ennakkoveron arvioiminen on yksinkertaista; osakeyhtiö maksaa tuloksestaan tuloveroa 20%.

Toiminimen ennakkoveron arvioiminen on työläämpää.

Toiminimen tulos verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona ja jaetaan pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin. Verotettavasta tuloksesta lasketaan ensin pääomatulo-osuus, joka on oletuksena 20% edellisen vuoden nettovarallisuudesta. Pääomatulosta maksetaan veroa 30% (30.000 euroa ylittävältä osalta 34%). Jäljelle jäävä osuus verotettavasta tuloksesta on ansiotulona verotettavaa. Ansiotulo on progressiivisesti verotettavaa eli mitä suurempi osuus on, sitä enemmän siitä menee veroa.

Comments are closed.