Yrittäjävähennys

Askel kohti yritysten tasa-arvoista verokohtelua

Osakeyhtiöiden verotusta kevennettiin vuonna 2014 kun osakeyhtiöiden tuloverokanta laskettiin 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Muut yritysmuodot jäivät tuolloin verotuksellisesti huonompaan asemaan.

1.1.2017 astui voimaan hallitusohjelman mukainen yrittäjävähennys, joka korjaa tuota yritysten eriarvoista verotusta.

Yrittäjävähennys tarkoittaa sitä, että henkilöyhtiöt kuten toiminimet, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, voivat vähentää elinkeinotoiminnan verotettavasta tuloksesta viisi prosenttia. Verohallinto on huomioinut vähennyksen jo tämän vuoden ennakkoveroissa.

Yrittäjävähennys koskee myös elinkeinotoiminnan tappiota, joten tulevina vuosina tappiota voi vähentää verotuksessa vain 95 prosenttia.

Suomen Yrittäjien laskelmien mukaan yrittäjävähennys merkitsee yrittäjälle noin kahden prosentin verokevennystä. Summana vähennys ei mikro- ja pienyrittäjälle ole suuri, mutta kuitenkin oikea askel kohti yritysten tasa-arvoista verokohtelua.

Comments are closed.